At give og modtage feedback

Størstedelen af tiden kommunikerer vi slet ikke – vi skiftes blot til at tale.

Uden kommunikation kan vi ikke samarbejde, og uden samarbejde trives vi ikke. At sætte sit budskab igennem er en forudsætning for at blive forstået - og at kunne lytte åbent og aktivt i diskussioner er en forudsætning for at komme videre og lære noget. 

Begge dele kræver tillid til egne tanker og følelser og mod til at stå ved dem.

Ved at øve os i at lytte og give respons til andre skrivende kan vi styrke både vores selvtillid og vores mod.